Nog extra versterking Bestuur VBMM gezocht

VBMM heeft per april 2018 een vernieuwd bestuur, maar we zijn nog niet compleet.

Een aantal interim bestuursleden heeft haar taak tijdelijk voortgezet. Daarnaast is extra versterking nodig. Wij zoeken specifiek mensen ment affiniteit voor sectretariaat en communicatie. Daarnaast is betrokkenheid met projecten in onze dorpen zeer welkom.

Zoals u weet is bij de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) een bestuur aangetreden  om  de toekomst van de Vereniging en de wijze waarop die vorm dient te krijgen invulling te geven.

Wij hebben een nieuwe opzet van die toekomstige VBMM. Grote en een niet te negeren invloed op de gemeentelijke en provinciale besluitvorming op overheidsprojecten in Maarn, Maarsbergen en Valkenheide is voor een goede kwaliteit van leven in onze dorpen essentieel. Wij zien de VBMM daarin als een niet-politiek platform van overleg, dat de inwonersbelangen vertegenwoordigt op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte in onze dorpen. Kort gezegd: een lobbyorganisatie voor inwonersbelangen. Dat zal vooral succesvol zijn, als VBMM die belangen ook weet te bundelen met andere belangenbehartigers in onze samenleving; dus samen sterk op inhoud en proces.

Dit is nader beschreven in ons visie document <hier> op de website waarin een en ander is samengevat.

Wij zoeken nog steeds aanvullende versterking van het bestuur die deze aanpak willen ondersteunen en zich daarvoor willen inzetten.

Heeft u interesse of kent u mensen in uw omgeving dan willen wij graag nader kennis maken. Stuur ons een kort berichtje via bestuur@vbmm.nl met uw naam en telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Het bericht in Nieuwsblad de Kaap van mei 2018:

https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/vbmm-spreekt-namens-inwoners-441108

Comments are closed.