Zienswijze DoeMaarnMee Masterplan

22 januari 2023 VBMM heeft begin januari haar zienswijze op het DMM Masterplan Voorzieningen Maarn Maarsbergen ingediend bij de gemeente. Het bestuur heeft getracht de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij realiseren wij ons dat wij niet altijd een unaniem draagvlak bereiken echter wel de mening van het merendeel van onze leden verwoorden. De gemeenteraad heeft zich inmiddels in drie rondes laten informeren. Op 30 januari a.s. is de oordeelsvormende raadsvergadering en op 9 februari de besluitvormende bijeenkomst.

 

Comments are closed.