Omgevingsvisie: laat van je horen!

14 september 2020 Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties deze visie maken. In deze visie wordt bepaald wat betrokken partijen het belangrijkste vinden voor onze gemeente. De gemeente gaat de komende tijd met jou hierover in gesprek. Lees verder.

Laat van je horen en vul de door de gemeente opgestelde enquête in.

Comments are closed.