Potentiële nieuwe woningbouwlocaties

26 januari 2020 Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een tekort van ongeveer 500 woningen. Aanleiding voor de gemeente om afgelopen zomer aan inwoners, medewerkers en partners te vragen om antwoord te geven op de oproep ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’

Zo’n 200 reacties zijn ontvangen. Alle inzendingen zijn globaal beoordeeld op onder andere ligging en stedenbouwkundige inpassing. Ook is per locatie ingeschat voor hoeveel woningen er plek is.

Voor Maarn en Maarsbergen ziet het college een viertal locaties waar tot eind 2025 planvorming en woningbouw kansrijk zijn.

Maarn Amersfoortseweg 38 + 40 (incl. voormalige Meubin)
Maarn Plattenberg 34
Maarn Tuindorpweg 23 (drukkerij vd Berg)
Maarsbergen Bedrijventerrein Heijgraafflaan

 

Een en ander is verwoord in de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’.

  • Om iedereen de kans te bieden hierop te reageren, organiseert het college een participatieronde en een inloopavond op woensdag 19 februari in het Cultuurhuis in Doorn van 18.00 tot 20.00 uur.
  • Meer informatie over hoe u kunt reageren en de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’ met het overzicht van alle genoemde locaties en de beoordeling staat op https://www.heuvelrug.nl/heuvelrug-huizenbouw-tip.

Het college verwacht, na verwerking van alle reacties, eind maart de aangepaste inventarisatie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

Comments are closed.