Per 11 september 2019 heeft de VBMM een nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur van de VBMM per 11 september 2019

Wij zijn veheugd een volledig nieuw en bijna voltallig  bestuur te kunnen voorstellen. Tijdens de ALV van 11 september 2019 is de voorzitershamer overgedragen aan het nieuwe bestuur door de plv. voorzitter Frans Cremer:

De beoogd voorzitter Rinnie van der Horst was door omstandigheden afwezig. De overige bestuursleden van links naar rechts:

VBMM Bestuur 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Wisse (bestaand bestuurslid), Monique Hofland, Fokke Sybesma (plv. voorzitter), Denise van der Kuip (secretaris), Marjan Heijman, Ruud Hartvelt, Marten Brouwer (penningmeester)

De portefeuille "Communicatie en PR" is nog vacant.

Het (concept) verslag van de ALV treft u <hier> aan.

Comments are closed.