Status update werkgroep Grondwater

5 mei 2024 Deze winter is de werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen in het leven geroepen. We spannen ons in om schade aan woningen door grondwateroverlast te beperken en te voorkomen.

Onze eerste doelstelling is de omvang van de overlast onder de aandacht te brengen. Daartoe willen wij als werkgroep deze omvang inventariseren zodat we de urgentie ervan kunnen bespreken met de spelers op dit veld. Slechts een enkeling heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt dat er schade is aan zijn woning of bedrijfsruimte ten gevolge van de hoge grondwaterstand. Het aantal mensen dat hiermee te maken heeft gehad is echter vele malen groter. Daarom roepen wij u op: Heeft u overlast ervaren door hoog grondwater, een ondergelopen kelder, een souterrain of een kruipruimte die vol water staat? Meld u met een e-mailtje aan bij:LVM@delta.nl.

Om het probleem onder de aandacht te brengen, zijn we volop in gesprek met gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe. Van hen vernemen we wat momenteel de maatregelen zijn om grondwateroverlast in Maarn/Maarsbergen te beperken. We hebben inmiddels een luisterend oor en zijn in gesprek over maatregelen die de overlast zouden moeten beperken.

Ook al is het voorjaar aangebroken en zal het grondwaterpeil gestaag gaan dalen, zullen we de komende tijd aan de bel blijven trekken, . De regenval oversteeg het afgelopen halfjaar de capaciteit van ons huidige watersysteem. Te verwachten is dat er meer jaren zullen komen met extreme regenval.

Wij brengen in gesprekken met gemeente en waterschappen onder de aandacht welke serieuze problematiek gaande is en vragen hen aanpassingen in gang te zetten om een structurele en duurzame oplossing te bieden. Het liefst één die ook in tijden van droogte raadzaam is.

We houden u op de hoogte van hetgeen we bereikt hebben op dit vlak.

Werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen – mail: LVM@delta.nl

 

 

Comments are closed.