Toekomst Buntplein in Maarn

April 2015

Op verzoek van omwonenden heeft VBMM initiatief genomen om de omwonenden van het Buntplein in Maarn bijeen te brengen om samen op te trekken omtrent de toekomst van het Buntplein. Nu staat op het plein nog de stoere tent van de PLUS supermarkt, maar de vraag is wat te doen als het plein weer is ontruimd?

VBMM heeft een werkgroep gevormd met enkele bewoners om samen in overleg te treden met de gemeente over de toekomst van het Buntplein. Ook is een avond georganiseerd waar alle omwonende de kans hadden om hun wensen en zorgen met elkaar te delen en samen koers te bepalen. Met deze inbreng kan er samen worden bepaald welke risico's en kansen er in dit traject liggen.

VBMM bewaakt dat alle betrokkenen geïnformeerd worden  over de stand van zaken en de (on)mogelijkheden. Met deze succesvolle avond heeft VBMM mensen bijeen gebracht en het leukste was dat omwonenden opvallend eensgezind zijn. Afspraak is dat VBMM en bewoners samen zullen blijven optreden!

Comments are closed.