Zonnelint langs de A12

6 november 2022 VBMM is verheugd te melden dat een volgende stap is gezet voor het opwekken van zonne-energie langs de A12. Dat dit project nu wordt aangemeld bij het Nationale Programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) is dan ook goed nieuws.

De potentie van een zonnelint langs de A12 is onderzocht door de gemeente. De conclusie is dat een dergelijk zonnelint maximaal een jaarlijkse opbrengst zou kunnen hebben vergelijkbaar met één windturbine of één zonneveld van circa 14 hectare (0,014TWh). Het gebied langs de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kan daarmee een bijdrage leveren aan de totale energie opgave van de gemeente.

De gemeenteraad heeft eerder besloten om het volledige gebied langs de A12 in de gemeente in de RES 1.0 toe te voegen als beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen (het zogenaamde zonnelint). Er was echter nog niet bekend hoeveel zonne-energie dit zou kunnen opleveren. In de quickscan voor de potentie van het zonnelint zijn verschillende scenario’s bekeken. De potentie van 0,014 TWh is het meest optimistische scenario. Waarschijnlijk valt de opbrengst in werkelijkheid lager uit. In dit scenario zijn ook de geluidsschermen en gronden van derden (niet zijnde Rijkswaterstaat) langs de A12 meegenomen.

De gronden langs de A12 zijn voor het grootste deel in eigendom van Rijkswaterstaat. Het ligt dan ook voor de hand om het vervolgtraject in samenwerking met Rijkswaterstaat op te pakken en met de provincie Utrecht, buurgemeenten en de netbeheerder. Het project is aangedragen voor het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) en wordt naar verwachting in 2023 of 2024 verder opgepakt.

Wethouder Oyevaar over deze stap in het ontwikkelingsproces: "De gemeente wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om de CO2-uitstoot te beperken en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan, én om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen die het aflopen jaar voor hoge energiekosten hebben gezorgd. Daarvoor is het nodig om zo veel mogelijk energie te besparen en zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar dit alleen is niet voldoende. We hebben ook andere energieprojecten nodig. Een zonnelint langs de A12 kan een goede bijdrage leveren aan de totale energie opgave van de gemeente. Ik hoop dan ook dat het programma snel wordt opgepakt door Rijkswaterstaat."

Bron: GUH

Comments are closed.