Enquête aardgasvrij wonen in onze gemeente

4 maart 2021 De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin  staat hoe de overstap naar aardgasvrij wonen en werken er de komende jaren uitziet in onze gemeente. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte af hebben.

De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt hoe deze overstap aan te pakken. Zo kiest zij bijvoorbeeld voor een stapsgewijze aanpak.

Om te weten hoe de inwoners denken over deze keuzes, houdt de gemeente een enquête.  Wat vindt u van de keuzes die de gemeente wil maken? Vul de enquête in op

https://www.heuvelrug.nl/aardgasvrij-wonen.

De enquête is in te vullen tot 17 maart 2021.

Comments are closed.