Zon en wind – drie maanden uitstel

10 maart 2021 Het samenwerkingsverband U16 (16 Utrechtse gemeenten waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug) wil 3 maanden uitstel voor het indienen van geschikte locaties voor plaatsing van windmolens en zonnevelden. De reden hiervoor is dat de gemeenten meer tijd nodig hebben om het participatieproces op een juiste manier uit te voeren. De officiële deadline voor het indienen van de geschikte locaties is 1 juli 2021; 3 maanden uitstel betekent uitstel tot 1 oktober 2021.

De U16 lijkt daarmee te beseffen dat uitleg en terugkoppeling over de RES (Regionale Energie Strategie), impact heeft op de Omgevingsvisie en dat dit onvoldoende is benadrukt bij onze inwoners. In mei 2020 heeft de VBMM de gemeenteraad al geadviseerd om de samenleving actiever en eerder te betrekken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie in combinatie met de uitgangspunten van de RES. Hoe de gemeente de participatie nu wel ten uitvoer brengt, met een uitstel van 3 maanden, is ons nog niet duidelijk.

Online inspraak
Het participatieproces verliep tot dusverre online. Door het beantwoorden van een aantal vragenlijsten konden bewoners aangeven waar zij mogelijkheden zagen voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens. Dit ging in samenwerking met de bewoners uit gemeenten in de Kromme Rijnstreek en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De bedoeling was om in de RES 1.0 versie duidelijkheid te geven over mogelijke plaatsen voor windmolens en zonnevelden. Deze doelstelling is helaas niet gehaald. Wel duidelijk is dat met het opstellen van de RES, tegelijkertijd het opstellen van een Omgevingsvisie op scherp zet. Juist op het gemeentelijke niveau ligt de uitdaging om de RES en de Omgevingsvisie bij elkaar te brengen. Of in een bepaald gebied daadwerkelijk een zonneveld en/of windmolen komt en over de wijze waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk de gemeenteraad.

Kunnen we alvast aan de slag?
Het uitstel van de RES over de toewijzing van plekken voor windmolens en zonnevelden staat wat VBMM betreft los van de uitvoering van de motie uit 2018 over het plaatsen van zonnepanelen langs de A12.

Op het stuk grond van circa 4,5 km lang en 10-30 meter breed, kunnen zonnepanelen staan waarmee ongeveer 2.000 woningen zonne-energie kunnen krijgen. Daarmee valt al een eerste belangrijke mijlpaal in de Energietransitie te behalen. Hoe langer de uitvoering van deze motie op zich laat wachten, des te later de gemeente aan de klimaatdoelstellingen kan voldoen.

Bron van onderstaande afbeeldingen https://energie-krommerijn-praatmee.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.