Donderdag 29 juni om 19.30: Buitengewone ALV van VBMM, in De Twee Marken.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VBMM DD.

29 Juni 2017.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Concept-notulen ALV 18 mei 2016

4. Voorstel om te komen tot nieuw bestuur.

5. Stand van zaken projecten.

6. Wvttk.

7. Rondvraag

8. Sluiting.

Comments are closed.