Bestuursleden VBMM gezocht

VBMM zoekt nieuwe bestuursleden per 1 april 2018

Zoals u weet is bij de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) een (interim-) bestuur aangetreden met de opdracht van de Algemene Ledenvergadering om na te denken over de toekomst van de Vereniging en de wijze waarop die vorm dient te krijgen, alsmede het zoeken naar nieuwe bestuursleden om deze toekomst te realiseren.

Het uitwerken van die opdracht heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van die toekomstige VBMM. Grote en een niet te negeren invloed op de gemeentelijke en provinciale besluitvorming op overheidsprojecten in Maarn, Maarsbergen en Valkenheide is voor een goede kwaliteit van leven in onze dorpen essentieel. Wij zien de VBMM daarin als een niet-politiek platform van overleg, dat de inwonersbelangen vertegenwoordigt op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte in onze dorpen. Kort gezegd: een lobbyorganisatie voor inwonersbelangen. Dat zal vooral succesvol zijn, als VBMM die belangen ook weet te bundelen met andere belangenbehartigers in onze samenleving; dus samen sterk op inhoud en proces.

Dit is nader beschreven in ons visie document <hier> op de website waarin een en ander is samengevat.

Per 1 april 2018 zoeken wij nieuwe bestuursleden die deze aanpak willen ondersteunen en zich daarvoor willen inzetten.Heeft u interesse of kent u mensen in uw omgeving dan willen wij graag nader kennis maken. Stuur ons een kort berichtje via bestuur@vbmm.nl met uw naam en telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Het bericht in de Nieuwsbode van 6 december 2017

Comments are closed.