Voortgang N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen

9 juni 2021 Het projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang van de provincie Utrecht, heeft onderstaande update over de voortgang van het project gegeven.

Voorbereiding vergunningaanvraag voor het kappen van bomen
Om de spoorwegwegonderdoorgangen aan te leggen is het nodig om bomen te kappen. Hiervoor zal binnenkort vergunning worden aangevraagd. In het Esthetisch Programma van Eisen en Beplantingsplan is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing en het behouden van zoveel mogelijk bomen.

Aanvullend zullen een aantal bomen in het gebied waarover (nog) geen zekerheid is of deze -al dan niet met aanvullende maatregelen- kunnen worden behouden worden onderzocht. Deze zgn. boom-effect-analyse wordt uitgevoerd door een boomdeskundige van bureau Copijn. Het onderzoek vindt plaats op 9, 10 en 11 juni a.s. Bij een aantal bomen zullen proefsleuven gegraven worden, onder meer bij de grote beuken bij de kerk. De resultaten uit deze boomanalyse worden betrokken bij de vergunningaanvraag.

Esthetisch programma van eisen en Beplantingsplan
De statencommissie Milieu en Mobiliteit is op 26 mei jl. geïnformeerd over het Esthetisch Programma van Eisen en Beplantingsplan. Inmiddels zijn ook de ingekomen reacties van het Q-team en de commissie Welstand verwerkt in de plannen, en zijn de definitieve versies op de website van de provincie geplaatst.

Landgoed Anderstein realiseert met de provincie Utrecht 3,6 hectare nieuwe natuur
Door de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang in Maarsbergen verliest het Landgoed Anderstein park en bosgrond langs de Tuindorpweg en verdwijnt er bosgrond elders in het gebied.

Om dit verlies te compenseren heeft het landgoed samen met de provincie Utrecht een natuurbestemming op 3,6 hectare tussen de Schapendrift en de Meentsteeg in Maarn en een eenmalige compensatie van de provincie voor de aanleg van natuur en bos gerealiseerd.

Op het stuk grond worden weilanden in de oude staat teruggebracht naar bos-, natuur- en heidegrond. Dit is goed voor de biodiversiteit en maakt het natuurlandschap meer afwisselend.

Planning werkzaamheden aanleg spooronderdoorgangen geactualiseerd
Op de website is een nieuwe, actuele planning van de aanleg van de spooronderdoorgangen geplaatst. Volgens de huidige inzichten zouden de werkzaamheden medio 2023 starten en begin 2026 worden afgerond. De planning is een momentopname en kan wijzigen door onvoorziene en andere vertragende omstandigheden.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/wegenprojecten/spooronderdoorgang-n226-maarsbergen

Comments are closed.