Onderdoorgang: verkeerde maximumsnelheden

20200301 De provincie heeft laten weten dat er is gerekend met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen. Deze onderzoeken moeten dus ook aangepast worden op basis van de juiste snelheid.

Hierdoor ontstaat een vertraging van ca. 7 weken, waardoor de vaststelling van het ontwerp- inpassingsplan (PIP) op 9 juni 2020 plaats zal vinden in plaats van medio april 2020. Deze vertraging heeft vooralsnog geen invloed op het moment van vaststelling van het PIP in december 2020, aldus de provincie.

Comments are closed.