Informatieavond inpassingsplan 16 januari 2020

13 januari 2020
De provincie organiseert een informatieavond om een ieder te informeren over het inpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen. De informatieavond vindt plaats op 16 januari 2020 in De Weistaar, Rottegatsteeg 6 in Maarsbergen en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Op deze avond zal een toelichting worden gegeven over het totale project. Centraal staat deze avond een presentatie van het voorontwerpinpassingsplan.

Met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) spooronderdoorgang Maarsbergen wordt realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen van de N226 in westelijke richting, vanaf het spoor tot aan de brandstofverkooppunten, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving.

Het inpassingsplan voorziet in wijziging van de bestemmingen in het gebied die nodig zijn voor de realisatie van het project. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente, alleen is in dit geval de provincie de verantwoordelijke bestuurslaag.

Het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen inclusief bijlagen, ligt met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Raadpleeg voor de stukken en meer informatie de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Comments are closed.