Enquête uitslag: brede steun voor VBMM verbeterplannen

Uit de onlangs georganiseerde enquête door de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners de verbeterplannen voor de “West-variant” van de onderdoorgang N226 in Maarsbergen ondersteunt. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de huidige plannen voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid verbeterd kunnen en moeten worden. Tevens worden de aanpassingen van VBMM om de doorstroom te bevorderen breed gedragen.

Naar aanleiding van de reactie van VBMM op het voorlopig Provinciaal Inpassings Plan (PIP) heeft de vereniging in de laatste maanden haar ideeën nader uitgewerkt in een aantal verbeteringsvoorstellen, die onlangs naar de Provincie gestuurd zijn. Tevens zijn de plannen in een extra uitgave van “De Mare” huis aan huis verspreid in Maarsbergen en digitaal toegezonden aan de leden van de vereniging.

Uit de diverse reacties op de plannen van de Provincie over de geplande onderdoorgang van het spoor was niet duidelijk wie nu namens wie spreekt in Maarsbergen. Reden voor VBMM om te besluiten haar plannen breed voor te leggen aan de inwoners van Maarsbergen en via de website ook aan de leden en geïnteresseerden in Maarn. Dit laatste omdat de plannen in Maarsbergen ook van belang zijn voor inwoners van Maarn om de A12 richting Veenendaal te bereiken en voor lokaalverkeer Maarsbergen – Maarn.

Zo’n 95 enquêtes zijn ontvangen uit Maarsbergen. Dit betekent dat binnen één week 25% van de huishoudens in Maarsbergen heeft deelgenomen aan de enquête.  Uit Maarn hebben nog eens 40 leden de enquête ingevuld. Overall beoordeelt 73%  de plannen van de vereniging in zijn geheel positief.

Over de leefbaarheid en veiligheid geeft 70% aan dat deze onvoldoende gewaarborgd zijn in het huidige plan van de Provincie. Uit de enquête blijkt dat men veel meer vertrouwen heeft in de uitvoering van de plannen na het door de vereniging voorgestelde verbeterplan.

Tevens geeft een ruime meerderheid aan dat een eventuele verlenging van de voorbereidingsperiode geen probleem is als dit kan bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid, verbetering van milieu en leefbaarheid en tot een betere doorstroming van het verkeer.

Zowel in Maarsbergen als in Maarn wordt het openhouden van de Tuindorpweg voor lokaalverkeer en de hulpdiensten breed gesteund.

Een welhaast nog grotere meerderheid is van mening dat de in het huidige plan voorziene geluidsmaatregelen ontoereikend zijn en steunen VBMM in de voorgestelde verbeteringen op dit punt.

VBMM voelt zich door de uitslag van de enquête gesterkt in haar streven naar een goede, zorgvuldige en snelle oplossing van de problemen rond de onderdoorgang van de N226 in Maarsbergen. Dit wordt nog eens onderstreept door de reactie van partijen in de commissie Milieu en Mobiliteit van de provincie, alsmede de reactie van gedeputeerde Schaddelee. Binnenkort spreken enkele bestuursleden van de vereniging met de gedeputeerde.

 

DE UITSLAG IN CIJFERS

Comments are closed.