Nieuws

Landgoed Peppel Enk weer deels toegankelijk

21 augustus 2020 Het pad vanaf de Amersfoortseweg dat uitkomt op de Hoekenkamp op Landgoed Peppel Enk is inmiddels weer voor een ieder toegankelijk. Hiermee heeft de landgoedeigenaar voldaan aan het dwangsombesluit dat het college op 16 juli jl. aan hem oplegde. Dit neemt niet weg dat de Peppel Enk aan de zijde van de…
Read more

Maarsbergen wil verbeteringen ‘Westvariant’

Op 1 juli jl. konden bewoners en organisaties inspreken inzake het ontwerp inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen bij de commissie Ruimte, Groen en Water van de Provincie Utrecht. Er waren tijdens deze hoorzitting 9 insprekers, waaronder vertegenwoordigers van de Engweg, de Woudenbergseweg, alsmede namens Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en VBMM (inspraak VBMM algemeen) Opvallend was de…
Read more

Inbreidingslocaties: inventarisatie voor besluitvorming naar raad

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Inventarisatie inbreidingslocaties 2020 vastgesteld. Daarmee zal deze aan de raad worden aangeboden. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk wanneer het besluitvormingsproces in de raad zal plaatsvinden.  Dit zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 zijn. Meer informatie over deze inventarisatie…
Read more

Enquête uitslag: brede steun voor VBMM verbeterplannen

Uit de onlangs georganiseerde enquête door de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners de verbeterplannen voor de “West-variant” van de onderdoorgang N226 in Maarsbergen ondersteunt. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de huidige plannen voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid verbeterd kunnen en moeten worden. Tevens worden…
Read more