Nieuws

Enquête uitslag: brede steun voor VBMM verbeterplannen

Uit de onlangs georganiseerde enquête door de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners de verbeterplannen voor de “West-variant” van de onderdoorgang N226 in Maarsbergen ondersteunt. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de huidige plannen voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid verbeterd kunnen en moeten worden. Tevens worden…
Read more

Werkgroep Buntplein positief over Definitief Ontwerp

De projectontwikkelaar van TWYL heeft het Definitief Ontwerp Buntplein gedeeld met de werkgroep Buntplein, onder voorbehoud dat de welstands voortoets nog plaats moet vinden. Het plan is een vrijwel exacte uitwerking van de eerdere plannen behalve dat gekozen is voor het terug laten springen van de hoeken van het gehele gebouw in plaats van alleen…
Read more

Afsluiting Peppel Enk onrechtmatig

6 juni 2020 Nadat de landgoedeigenaar van de Peppel Enk in Maarn enkele wandelpaden over zijn terrein afsloot, namen vele Maarnse inwoners en VBMM contact hierover op met de gemeente. De gemeente heeft de situatie onderzocht en concludeert dat het wandelpad niet mag worden afgesloten. De betreffende paden zijn openbare wegen. De gemeente zal de…
Read more

RES – verslag beeldvorming raad 25 mei 2020

Verslag inspreekavond Beeldvorming Regionale Energietransitie Strategie 25 mei 2020 Namens VBMM hebben Rinnie van der Horst en Barend van Ginkel ingesproken bij de beeldvormende raadsvergadering van 25 mei jl. omtrent de Regionale Energietransitie Strategie (RES). Achtergrondinformatie: De RES staat voor Regionale Energie Strategie en is afgesproken in het Klimaatakkoord. De RES bestaat uit 30 regio’s…
Read more