Nieuws

VBMM zoekt nieuwe bestuursleden.
Het nieuwe bestuur zal bestaan uit minimaal 5 bestuursleden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Belangrijkste vereisten zijn enthousiasme, interesse in Maarn en Maarsbergen en communicatieve vaardigheden, ook digitaal.

Binnenkort komen we met een uitgebreidere omschrijving van de richting die we willen inslaan, maar u kunt zich ook nu al aanmelden.

Voor meer informatie kunt u bericht sturen naar: bestuur@vbmm.nl

Bewonersbijeenkomst over Toekomst Henschotermeer groot succes

15 november 2015 Bewonersbijeenkomst over "Henschotermeer" groot succes. Sinds jaren is het Recreatieschap Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn verantwoordelijk voor het beheer van het Henschotermeer. Nu de overheid heeft besloten het Recreatieschap op te heffen, is ook de deur open gezet om meer evenementen en commercie rond het Henschotermeer toe te laten. Voor inwoners van…
Read more

Nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Maarn – Maarsbergen

De het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw bestemmingsplan voorgesteld om een nieuwe brandweerkazerne mogelijk te maken aan de Tuindorpweg, tussen Maarn en Maarsbergen. Deze nieuwe kazerne dient ter vervanging van de beide bestaande (verouderde) kazernes in de afzonderlijke kernen. De voorgestane nieuwbouwlocatie is gesitueerd op een perceel grond aan…
Read more

Doelstelling VBMM

VBMM is dé belangenorganisatie voor de algemene belangen van de inwoners van de dorpen Maarn & Maarsbergen. Speerpunten van VBMM zijn ruimtelijke vraagstukken, bouwprojecten en verkeersvraagstukken in en rond Maarn en Maarsbergen. Ruim 500 huishoudens in Maarn en Maarsbergen zijn lid van onze club. VBMM overlegt met grote regelmaat met (groepen) inwoners, andere verenigingen (in…
Read more