Het nieuwe bestuur van de VBMM krijgt vorm

Tijdens de ALV van 18 april 2018 zijn een aantal nieuwe bestuursleden aangetreden. N.a.v. onze oproep heeft zich een adspirant bestuurlid gemeld. Wij zijn blij met de nieuwe samenstelling, maar we zijn er nog niet. Een aantal interim bestuursleden wacht nog op vervanging en het bestuur wil graag verdere versterking.

Het bestuur heeft een gerichte doelstelling, in lijn met de in 2017 opgestelde visie.

Zie hier:

Het nieuwe bestuur stelt zich voor

en het persbericht in Nieuwsblad De Kaap

Comments are closed.