Bouwen voor starters en senioren in Maarn

27 mei 2024 Om te bepalen voor welke doelgroepen er de komende jaren gebouwd moet worden in Maarn en Maarsbergen, heeft de gemeente een onderzoek naar de woonbehoefte laten uitvoeren door bureau Companen. Aan zo’n 50 inwoners is gevraagd wat hun belangrijkste woonwensen zijn. Daarnaast heeft de gemeente navraag gedaan bij lokale en regionale makelaars om te horen aan welke soort woningen behoefte is.

Op basis van deze gegevens stelt het College voor om te bouwen voor starters op de Breeschotenlaan en voor senioren op het Trompplein. Senioren willen veelal een driekamer woning/appartement en graag in de nabijheid van voorzieningen. Zij hechten aan het behoud van het dorpse karakter van Maarn en hoogbouw moet beperkt blijven tot maximaal drie bouwlagen. Starters willen vooral zelfstandig kunnen wonen en zijn daarbij bereid om concessies te doen. Bij hen gaat de voorkeur uit naar een grondgebonden koopwoning maar een koopappartement is een acceptabel alternatief.

In het onderzoek woningbehoefte Maarn en Maarsbergen van 17 april 2024 is een en ander meer gedetailleerd terug te lezen.

Comments are closed.