Category Archives: De vereniging

Nog extra versterking Bestuur VBMM gezocht

VBMM heeft per april 2018 een vernieuwd bestuur, maar we zijn nog niet compleet. Een aantal interim bestuursleden heeft haar taak tijdelijk voortgezet. Daarnaast is extra versterking nodig. Wij zoeken specifiek mensen ment affiniteit voor sectretariaat en communicatie. Daarnaast is betrokkenheid met projecten in onze dorpen zeer welkom. Zoals u weet is bij de Vereniging…
Read more

ALV 18 april 2018

Het concept verslag van de ALV van 18 april vindt u bij de stukken van deze en voorgaande ALV's onder de rubriek HOME/ALV Zoals tijdens de vergadering toegezegd zijn aldaar tevens de kascommissie berichten van de kascommissie over 2016 en 2017 toegevoegd.
Read more

Nieuw bestuur van VBMM benoemd per 1 november 2017

Tijdens de bijzondere ALV van 26 oktober is de uitkomst van de bijzondere commissie gedeeld met de aanwezige leden. De uitkomst is aanvaard, en het nieuwe bestuur is aangetreden per 1 november. Het bestuur heeft een gerichte doelstelling, in lijn met de uitkomsten van de BC en is aangesteld tot de volgende ALV, die voor…
Read more