Category Archives: De vereniging

Extra Algemene ledenvergadering voor benoeming nieuw VBMM bestuur op 11 september 2019 20:00uur in de Twee Marken

Uitnodiging aan de leden van de VBMM voor een Algemene Ledenvergadering Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen op 11 september 2019 20.00 uur Dorpshuis "de Twee Marken" te Maarn . Na de laatste ledenvergadering heeft een door de leden ingestelde Bijzonder Commissie (BC) zich ingespannen om nieuwe bestuursleden voor de Vereniging te vinden, ten einde te voorkomen, dat…
Read more

Nog extra versterking Bestuur VBMM gezocht

VBMM heeft per april 2018 een vernieuwd bestuur, maar we zijn nog niet compleet. Een aantal interim bestuursleden heeft haar taak tijdelijk voortgezet. Daarnaast is extra versterking nodig. Wij zoeken specifiek mensen ment affiniteit voor sectretariaat en communicatie. Daarnaast is betrokkenheid met projecten in onze dorpen zeer welkom. Zoals u weet is bij de Vereniging…
Read more

ALV 18 april 2018

Het concept verslag van de ALV van 18 april vindt u bij de stukken van deze en voorgaande ALV's onder de rubriek HOME/ALV Zoals tijdens de vergadering toegezegd zijn aldaar tevens de kascommissie berichten van de kascommissie over 2016 en 2017 toegevoegd.
Read more