Energietransitie – update

10 november 2020 De gemeente heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2050. Inmiddels heeft de gemeente de ontwerp RES ingediend. Het geeft de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in de regio. Met deze ontwerp RES stelt de gemeente, samen met 15 andere gemeenten in de provincie Utrecht, hoeveel duurzame energie er opgewekt kan worden.

De overgang naar duurzame energie levert dilemma’s op over hoe de duurzame energieopwekking zichtbaar wordt in het landschap. Vanuit VBMM zien we graag een ambitieus klimaatbeleid. Ambitieus betekent echter niet dat zonder invulling van de juiste randvoorwaarden zomaar windmolens en zonneparken in onze gemeente mogen verschijnen. De ontwerp RES maakt nog niet inzichtelijk waar de windmolens en zonneparken in onze gemeente worden gebouwd.

De Regionale Energietransitie (RES) zal ook onderdeel moeten uitmaken van de Omgevingsvisie volgens VBMM. Vooralsnog is er onvoldoende participatie om in ieder geval het gesprek aan te gaan omtrent de impact van de duurzame energieopwekking op de Omgevingsvisie.

Opbrengsten
Een ander punt waar nog veel onduidelijkheid over heerst in de RES betreft het vraagstuk ‘wie ervaart de voordelen van de opbrengsten uit deze energieprojecten in onze regio’. Er wordt bekeken naar de mogelijkheden hoe de opbrengsten van de opgewekte duurzame energie lokaal te behouden.

Planning
De energietransitie heeft een lange doorlooptijd tot wel 2050. Het staat in ieder geval vast dat nieuwere technieken zijn te verwachten tot 2050. Te denken valt aan andere vormen van energieopwekking die minder schade aan het landschap toebrengen. Het definitieve bod voor de opwekking van duurzame energie zal dan ook op reguliere basis geëvalueerd worden.

Uiterlijk 1 juli 2021 moet duidelijk zijn waar precies de windmolens en zonneweides komen. In 2025 moeten alle vergunningen zijn aangevraagd. Vijf jaar later in 2030 moet de helft van de opgewekte energie in de provincie Utrecht duurzaam zijn, om uiteindelijk in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Wat kun je zelf al doen?
Op korte termijn kun je zelf al beginnen bewuster met energie om te gaan; hoe minder energie we verbruiken hoe minder energie er moet worden opgewekt. Kijk op Jouw Huis Slimmer. Dit is een initiatief van 15 Utrechtse gemeenten die samen hard werken aan energiezuinig wonen. Ontdek met Jouw Huis Slimmer wat allemaal kan en hoe andere bewoners slim omgaan met energie. Word wegwijs in subsidies en financiering. En kom in contact met bedrijven die kunnen helpen bij je plannen. Voor minder verspilling en voor meer woonplezier.

 

Comments are closed.