Extra Algemene ledenvergadering voor benoeming nieuw VBMM bestuur op 11 september 2019 20:00uur in de Twee Marken

Uitnodiging aan de leden van de VBMM voor een Algemene Ledenvergadering Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen op 11 september 2019 20.00 uur Dorpshuis "de Twee Marken" te Maarn .

Na de laatste ledenvergadering heeft een door de leden ingestelde Bijzonder Commissie (BC) zich ingespannen om nieuwe bestuursleden voor de Vereniging te vinden, ten einde te voorkomen, dat de Vereniging bij gebrek daaraan zou ophouden te bestaan. Deze inspanning is beloond met aanmelding van nieuwe bestuurleden en projectcoördinatoren.

Het doet het huidige bestuur genoegen u op 11 september de nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen.

De notulen van de ALV van 25 april 2019 vindt u  hier op de website - dit betreft notulen inclusief de tijdens de ALV gevraagde mutaties..

De verklaring het huidige bestuur en de BC van 30 juni 2019 vindt u hier op de website.

Comments are closed.