Update over toekomst Trompplein en TweeMarken – MFA- voortgang november 2017

23 november 2017

Vanuit het bestuur van VBMM worden de ontwikkelingen rond de beoogde MFA (MultiFunctionele Accomodatie) op de locatie van De Twee Marken intensief gevolgd.
Het uitgangspunt is dat op deze locatie nieuwbouw zal plaatsvinden voor de 2 basisscholen, kinderopvang en het dorpshuis. Deze organisaties overleggen met elkaar over de gewenste invulling en verdeling van de straks nog beschikbare ruimte. Wethouder Hans Nijhof heeft in Eem openbare bijeenkomst al gemeld dat er minder vierkante meters beschikbaar zijn dan we nu kennen voor de scholen en het dorpshuis.

Voor VBMM staat voorop dat de ruimtelijke inpassing van deze nieuwbouw moet aansluiten bij het groene karakter van de omliggende wijk. Om dat helder te krijgen is een integraal plan voor het huidige Trompplein nodig. Hiermee wordt ook duidelijk of en hoe er woningbouw zal plaatsvinden, hoe de toename van verkeersstromen zal worden opgevangen en hoe het parkeren rond de nieuwe MFA wordt ingevuld, zeker in relatie tot de parkeerdruk die in delen van Maarn al te hoog is.

VBMM heeft in een brief aan de gemeente gevraagd bewoners uit Maarn serieus te betrekken bij het ontwikkelen van de plannen.
Tot op heden gaat dat niet naar wens. Hier vindt u de <brief> met <bijlage>.
Voor politieke partijen BVH en D66 is dat reden geweest om het college van B&W vragen te stellen over de plannen en het proces. De vragen zijn <hier vinden op de website> van de gemeente.

VBMM verwacht pas in december meer duidelijkheid over de plannen en zal de leden weer op de hoogte brengen als er concrete voorstellen beschikbaar zijn.

bijlage bij onze brief

Comments are closed.