Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering VBMM op donderdag 26 oktober om 19.30 in De Twee Marken.

Alle leden van VBMM zijn uitgenodigd <zie: uitnodiging ALV 26 oktober >  voor de buitengewone ledenvergadering van VBMM op donderdag 26 oktober om 19.30 in De Twee Marken. Hierin staan vooral interne organisatorische vraagstukken op de agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen 18 mei 2016 <zie: Notulen ALV VBMM 18 mei 2016 >
  4. Notulen 29 juni 2017  <zie: Notulen ALV VBMM 29 juni 2017 def  met bijlagen >
  5. Rapportage Bijzondere Commissie incl. afhandelen financiën
  6. Voorstel en benoeming interim-bestuur, gevolgd door overdracht.
  7. Afscheid terugtredende bestuursleden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Tijdens de vorige vergadering is door de leden besloten het zittende bestuur te vragen als demissionair bestuur de lopende zaken waar te nemen. Ook hebben de leden een Bijzondere Commissie ingesteld om na de zomer te zorgen voor een missionair bestuur dat de organisatie en dossiers weer ter hand kan nemen. Deze commissie bestaat uit Rob Duijn, Bartho Dröge en Frans Cremer. Deze commissie zal tijdens de ALV rapporteren en aan de leden besluiten voorleggen die voortvloeien uit de gegeven opdracht.

De Bijzondere Commissie stelt voor om een interim-bestuur in te stellen voor de periode tot 31 maart 2018. Dit bestuur krijgt als opdracht om de taken en verantwoordelijkheden van  VBMM en de bestuurlijke organisatie klaar te maken voor de nieuwe verantwoordelijkheden die horen bij de Omgevingswet. Meer samenwerking met MMN maakt hier deel van uit. Het interim-bestuur zal tevens zorgen voor een vernieuwd bestuur dat de rollen en verantwoordelijkheden passend kan en zal invullen.

De 3 leden van de commissie zijn bereid om zelf in het interim-bestuur plaats te nemen en hebben vanuit het huidige VBMM-bestuur Olga Matthijssen en Erik van Buiten gevraagd en bereid gevonden in het interim-bestuur zitting te nemen.

De leden krijgen op 26 oktober gelegenheid zich te laten informeren en te besluiten over de voorliggende voorstellen.

De leden hebben de uitnodiging veelal per mail ontvangen. Voor geïnteresseerden zijn alle stukken op te vragen via bestuur at vbmm.nl

 

 

 

Comments are closed.