MFA in Maarn gaat door

15 mei 2017

Op de huidige locatie van Dorpshuis De Twee Marken zal een Multifunctionele Accomodatie (MFA) komen. Gemeenteraad heeft ingestemd met het idee en gevraagd aan het college om de plannen uit te werken.
Het idee is dat onder andere de 2 basisscholen in Maarn, kinderopvang, dorpshuis, sporthal, bibliotheek in één gebouw zullen komen.
De gemeenteraad heeft de wethouders opgedragen om de huidige en toekomstige parkeerdruk in Maarn én de gevolgen voor de verkeerstromen in de wijk in kaart te brengen en voorstellen hierover gelijktijdig met de plannen voor de bouw van de MFA aan bewoners en raad te presenteren.
Planning is dat realisatie in 2019 zal plaatsvinden.

Comments are closed.