VBMM strijdt tegen hogere snelheid op de A12

De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen zijn tegen de plannen voor een hogere maximumsnelheid op de A12. Het Rijk heeft recent besloten de maximumsnelheid tussen Driebergen en Veenendaal te verhogen naar 130 kilometer per uur. De gemeente en de bewonersvereniging VBMM zijn hier fel op tegen en hebben bezwaar aangetekend. VBMM-voorzitter Ronald Letema maakt zich vooral zorgen over de gezondheid. "Door fijnstof en roetdeeltjes komt de leefbaarheid in Maarn, Maarsbergen maar ook Driebergen verder onder druk te staan. Omwonenden hebben de roet op de drempel van de deur, en het tuinmeubilair zitten." Ook Verkeerswethouder Henk Veldhuizen is bezorgd over de luchtkwaliteit. Tegen RTV Utrecht gaf hij het volgende aan: "De agrarische sector in onze gemeente is druk bezig om zoveel mogelijk ammoniak te besparen. Met de snelheidsverhoging komt er veel fijnstof bij." De wethouder vreest dat ook de verkeersveiligheid in het geding komt als er op de smallere spitsstroken ook 130 kilometer per uur mag worden gereden.

De Minister heeft ondanks deze bezwaren eenzijdig besloten om de maximumsnelheid naar 130 km te verhogen. Voortaan geldt op het stuk snelweg tussen Driebergen en Veenendaal een wisselende maximumsnelheid. Tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds mag er voortaan 130 worden gereden, behalve als de spitsstrook open is. Als de spitsstrook open is, geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 's Avonds en 's nachts mocht er al 130 worden gereden en dat blijft ongewijzigd.

VBMM spant zich in om met de gemeente fijnstof - metingen langs de A12 te laten doen om zo feitelijk en wetenschappelijk vast te stellen wat de gezondheidseffecten zijn van de snelheidsverhoging zijn en vast te stellen of de wettelijke normen rond fijnstof nog wel gerespecteerd worden.

Comments are closed.