Volg ons ook op Facebook
(klik op bijgaand logo)  • Donderdag 29 juni om 19.30: Buitengewone ALV van VBMM, in De Twee Marken.

    AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VBMM DD. 29 Juni 2017. 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Concept-notulen ALV 18 mei 2016 4. Voorstel om te komen tot…

  • MFA in Maarn gaat door

    Op de huidige locatie van Dorpshuis De Twee Marken zal een Multifunctionele Accomodatie (MFA) komen. Gemeenteraad heeft ingestemd met het idee en gevraagd aan het…

  • Vacatures bestuur

    VBMM zoekt nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit minimaal 5 bestuursleden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Belangrijkste vereisten zijn enthousiasme, interesse in…

Nieuwe leden werven

Zoals wij tijdens de ALV van 23 april hebben aangegeven zoeken wij voortdurend nieuwe leden, Momenteel hebben wij 500 leden. Wij vragen aan al deze leden om minimaal één persoon te benaderen om lid te worden.

Oproep aan leden

Om u frequenter te kunnen informeren hebben wij uw e-mail adres nodig. Wij verzoeken u om uw naam adres en e-mail adres aan bestuur@vbmm.nl te sturen. Het voordeel van digitale informatie vertrekking is dat het millieu vriendelijk is en geen druk / portokosten met zich mee brengt.

Reglement

Het huishoudelijk reglement treft u aan op de pagina 'vereniging' onder 'doel en statuten'.